• Pētījuma metodoloģija, aptaujas sastādīšana.

  Atbilstoši Jūsu pētījuma mērķim, sastādīsim aptauju lai iegūtu izmērāmus un pielietojamus datus. Piedāvājam gatavas zīmolu, produktu un reklāmu novērtēšanas metodoloģijas, kas ir vairākkārtīgi pielietotas sadarbībā ar vadošiem zīmoliem.

 • Aptaujas tehniskais nodrošinājums.

  Atbildot uz klientu specifiskām prasībām aptauju tehniskajā nodrošināšanā esam izveidojuši aptauju rīku, kurā īsā laikā spējam izveidot dažāda apjoma onine aptaujas. Sarežģītāku risinājumu nodrošināšanai piedāvājam programmēšanas pakalpojumus.

 • Mērķauditorijas atlase, respondentu piesaiste.

  Respondentu piesaisti veicam pēc aptaujā noteiktās mērķa grupas. Varam piesaistīt gan kopējai populācijai reprezentatīvu izlasi, gan arī specifisku mērķauditoriju (piem., konkrēta produkta lietotājus, pilsētas iedzīvotājus, u.c.).

 • Datu analīze, grafiki, svarīgākie secinājumi.

  Veicam datu analīzi un piegādājam pārskatāmas datu atskaites PPT formātā ar grafikiem un galvenajiem secinājumiem. Pieejami arī pilni aptaujas dati Exel formātā.


Pētījumi


Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši vairāk kā 300 pētījumus Baltijas valstīs.
Biežāk veiktie pētījumi:
 • Reklāmu testi. Pēc-kampaņu novērtējums, ietekme mērķa grupā
 • Zīmola novērtējums salīdzinājumā ar tuvākajiem konkurentiem
 • Produkta novērtējums. USP analīze un diferenciēšana
 • Produktu un iepakojumu dizaina testi
 • Mērķa grupas paradumi, attieksme, vajadzības
 • Socioloģiskās aptaujas